Prvo mjesto za mala preduzeća i priznanje za poslovne prihode zavrijedila je Euro Petrol CG kompanija:

Podgorica, 6. jun 2023. godine – Svaki početak je velik i važan, a da bi i rezultat bio takav, onda on mora biti zelen, poručeno je sa svečanosti na kojoj su dodijeljena priznanja najuspješnijim crnogorskim preduzećima rangiranim u 2022. godini u okviru inicijative TOP BUSINESS MONTENEGRO 2023 (TBM).

Direktorica TBM inicijative Ljiljana Burzan Nikolić rekla je, pozdravljajući zvanice, da je uvjerena da je svaki početak i velik i važan, iako nam se čini da su neki počeci manje, a neki više važni. Posebno cijeni, kako je navela, početke koji su „izrasli iz baze natopljene istinskim pregalaštvom, pogurani sazrelom silom stvaranja, iz ogoljene potrebe da nastane nova vrijednost“.

„Ali zato, kad se dođe do vrha, pogled seže daleko i vidi se ne samo put koji smo savladali, već i putevi kojim nijesmo hodili, vide se novi horizonti i novi vrhovi. Kad posmatramo odozgo, drugačije sagledavamo i vidimo i pređeni put i put koji je pred nama. Odgovornost dobija jednu novu dimenziju“, poručila je Burzan Nikolić.

Tada, objašnjava ona, počinjemo istinski da razumijemo da nikada nijesmo u fokusu samo mi – da je važno da u fokus uključimo i one sa kojima stvaramo, zbog kojih stvaramo, sa kojima dijelimo i kancelarije i sportske hale i parkove i bolnice.