Pratite sve reklame, akcije, popuste uživo preko našeg YouTube kanala ili kroz postove koje svakodnevno objavljujemo putem Instagram, Facebook. Učestvujte u nagradnim igrama.
Hvala što ste skenirali naš QR kod.
YouTube
Instagram
Facebook