Benzinska pumpa Danilovgrad
(kod kružne raskrsnice)

Magistralni put Podgorica-Nikšić

• tel: + 382 20 625 540

• fax: +382 20 625 830

• e mail: info@europetrol.me